Vítejte na stránkách naší ambulance

Screeningová koloskopická vyšetření


Naše pracoviště je akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví k provádění preventivních screeningových koloskopií.

Na toto oprávnění musí pracoviště deklarovat kvalitu přístrojového i personálního vybavení a dostatek zkušenosti a počtu provedených výkonů.

Prevence kolorektálního karcinomu - jak postupovat?

Kolorektální karcinom je jedno z nejčastějších nádorových onemocnění u mužů i u žen. Pokud je včas diagnostikován, má dobrou prognózu trvalého vyléčení. Při preventivním vyšetření je možno odstranit i polypy (nárůstky na sliznici), které by do budoucna mohly být zdrojem nádorového bujení.

V současné době je doporučován následující postup:

- lidé s jakýmikoliv příznaky možného onemocnění střeva - krvácení z konečníku, bolesti břicha, obtíže se stolicí ... - by měli vyhledat lékaře (praktického, gastroenterologa ...)

- lidé, u jejichž blízkých příbuzných se vyskytl polyp nebo nádor střeva, by měli konzultovat gastroenterologa k domluvě o vhodnosti preventivního vyšetření

Preventivní program pro lidi bez příznaků a rodinné zátěže:

- ve věku 50-54let provádět test stolice na skryté krvácení 1x ročně - praktický lékař, gynekolog, při jeho pozitivitě poté provést koloskopii ,od 55. roku  se provádí TOKs každé 2 roky

 

-Nebo je možno již od věku 50 let provádět preventivní vyšetření bez předchozího vyšetření stolice na skryté krvácení.

- v přípradě negativního nálezu ve smyslu kolorektální neoplasie je kontrola indikována za 10 let,pacient může volit mezi další screeningovou koloskopií či provedením TOKs v 2 letých intervalech

V případě pozitivního výsledku-když najedeme polypy či nádor - se řídí sledování podle speciálních doporučení podle druhu nálezu

Pro jednice s 1 či více příbuznými 1. stupně/rodiče,sourozenci,děti/ s diagnosou kolorektálního karcinomu či adenomu -polypu  ve věku mladším než-li 60 let je doporučena iniciální koloskopie od  40 ti let věku či 10 let před diagnosou u nejmladšího příbuzného 

Pokud je rodina,kde se vyskytuje vícečetně nádorů ,zejména v mladším věku,zvažujeme genetické testování  a zařazení k pravidelným kontrolám dle výsledku.


O nás | Náš tým | Naše ambulance | Vyšetření | Kontakt | Prohlášení o přístupnosti | Admin

© MUDr. Radka Kobzová s.r.o.